Pashto Film "Yarana" Promo, Arbaz Khan and Shahid Khan

CAST: ARBAZ KHAN, SHAHID KHAN, JAHANGIR KHAN, ASIF KHAN, SONU LAL
SIDRA NOOR, SHAH JEHAN (SHAJEE), TARIQ JAMAL, ZARDAD BULBUL, IFTIKHAR TAKUR.

1 comment: